Dagtilbuddet

Småfolket & Regnbuen er én institution fordelt på to matrikler med ca. 1,5 km. i mellem sig.

Småfolket & Regnbuen er beliggende i Haslev i Faxe kommune.

I Småfolket/Regnbuen er vi ca. 35 ansatte og husets ledelse består af en dagtilbudsleder.

Småfolk/Regnbuen er en institution i bevægelse. I 2017/2018 blev vi certificeret som DGI-institution og arbejder, i den forbindelse, med et sundt og aktivt børneliv, hvor legen er i centrum. Nogle af kendetegnene ved Småfolket/Regnbuen er, at vi vægter fagligheden højt, altid er i udvikling og hele tiden gerne vil optimere vores pædagogiske praksis.

I denne sammenhæng er det væsentligt at nævne, at vi hele tiden arbejder på, at optimere vores pædagogiske læringsmiljøer, både inde og ude, så vi derved for skabt de bedste rammer for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi vil i denne læreplan beskrive, hvorledes vi i Småfolket/Regnbuen arbejder med den nye styrkede læreplan og derudfra danner rammen om det gode børneliv.

I Småfolket & Regnbuen bruger vi AULA som kommunikationsplatform og man vil som forælder kunne følge med i sit barns hverdag, få generelle orienteringer og kunne skrive beskeder.