Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen

I Regnbuen er forældrebestyrelsens formål er, i samarbejde med ledelse og medarbejdere, at sikre at børnene får en god, sund, lærerig og afvekslende hverdag, når de befinder sig i institutionen. 

Forældrebestyrelsen sikrer forældrene indflydelse på væsentlige beslutninger i institutionen og handler på vegne af alle forældrene i institutionen, når der træffes beslutninger, der har betydning for børnenes hverdag. Det er derfor vigtigt, at man som forælder benytter bestyrelsen til at sætte fokus på forhold, som forældrene ønsker belyst eller håndteret. Det er bestyrelsens ønske, at alle forældre skal være glade for at sende deres børn i institution og vi vil gøre vores for at hjælpe med dette. Gode ideer eller ønsker til bestyrelsens videre arbejde er altid velkommen.

Bestyrelsen har indsigt i institutionens økonomi og pædagogisk retning. Der afholdes valg og generalforsamling hvert år i september. Referater fra bestyrelsesmøderne, bliver lagt på AULA hvor i man kan orientere sig.

Vedtægter

mm.